O wystawie

Bartłomiej Sienkiewicz, prawnuk Henryka, historyk, polityk, były minister spraw wewnętrznych, wydał w 2019 roku książkę o swoim znakomitym przodku zatytułowaną Sienkiewicz z nami.

   Jej celem jest przywrócenie  Henryka Sienkiewicza naszej współczesności, naszym sporom i dylematom - mówi autor - To opowieść o nas, o naszej zbiorowej przygodzie, w której mamy udział. O odwiecznych pytaniach o rozwój, przetrwanie, model władzy. Na te pytania próbował odpowiadać Henryk Sienkiewicz jako pisarz, Polak, Europejczyk. Jego oczami i jego pisarstwem śledzę w książce nasze dylematy, te z przeszłości, i te z teraźniejszości, dziejące się właśnie na naszych oczach .... Piszę o tym, jak Henryk Sienkiewicz okazał się nowoczesnym pisarzem, wyprzedzającym swoją epokę, a przede wszystkim – co ma nam do powiedzenia dziś. Nam, Polakom żyjącym ponad sto lat od jego śmierci 

 Również i taki cel - ukazanie Naszego Patrona nie jako reliktu przeszłości, ale jako pisarza i myśliciela wychylonego w przyszłość, przyświecał twórcom wystawy Henryk Sienkiewicz-noblista, pisarz, serc polskich pokrzepiciel, podróżnik