Działalność literacka i dziennikarska

Portret Henryka Sienkiewicza wykonany w czasie I wojny światowej - 1916

Na działalność literacką Henryka Sienkiewicza (pisał też pod pseudonimem Litwos, Mutagetes czy Juliusz Polkowski), składa się między innymi ponad 20 nowel, 12 powieści (w tym także słynna Trylogia), reportaży z podróży po Ameryce i Afryce, sztuki scenicznej Zagłoba swatem. Wiele z jego dzieł zostało zekranizowanych, m.in. Quo vadis, cała Trylogia czy W pustyni i w puszczy, niektóre nawet kilkakrotnie przeniesiono do kina. Za całokształt literacki (a nie tylko za Quo vadis) dostał Litwos prestiżową nagrodę Nobla. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych książek Sienkiewicza to Krzyżacy. Opowiada ona o czasach panowania Władysława Jagiełły i wojnach z zakonem krzyżackim. Sama powieść była podobnie jak i Trylogia głównie pisana ku pokrzepieniu serc.Prawdopodobnie swoją pierwszą (nieopublikowaną) opowieść pt. Ofiara Litwos napisał będąc w warszawskiej Szkole Głównej na wydziale filozoficzno-historycznym. Sienkiewicz próbował Gazeta polska

swych sił w literaturze też wcześniej, ale jego wierszowany utwór Sielanka młodości został odrzucony przez Tygodnik Ilustrowany. W 1869 po raz pierwszy zadebiutował jako dziennikarz, pisał w rożnych gazetach: Przeglądzie Tygodniowym, Tygodniku Ilustrowanym. W 1873 roku w Gazecie Polskiej objął stały felieton Bez Tytułu, a w 1875 cykl Chwila obecna, zaś od 1874 prowadził dział literacki w Niwie. W 1871 wydał swoją piewszą powieść Na Marne, rok później wydał także Humoreski z teki Worszyłły. W kolejnych latach (1875-77) powstała tzw. Mała Trylogia (Stary sługa, Hania, Selim Mirza). Pierwotnie Sienkiewicz chciał by akcja noweli Selim Mirza toczyła się w trakcie powstania styczniowego, ale z powodu cenzury było to niemożliwe.Sienkiewicza zapraszano na warszawskie salony m.in. do krewnej Jadwigi Łuszczewskiej (która także parała się pisaniem) czy do Heleny Modrzejewskiej, słynnej aktorki. W 1876 roku wraz z Modrzejewską i grupą znajomych wyjechał w podróż do USA. Pod wpływem doświadczeń z tej eskapady napisał Listy z podróży do Ameryki, które wydawane były w Gazecie Polskiej i zyskały ogromne uznanie wsród czytelników. Szerokim echem na świecie odbił się artykuł Litwosa w amerykańskiej gazecie, w którym krytykował dwulicową politykę carskiej Rosji. W latach 1878-83 Litwos stworzył książki Komedia z pomyłek, Przez stepy, Za chlebem, W krainie złota, Latarnik, Wspomnienie z Maripozy i Sachem. W 1878 wrócił do Europy, był w Londynie i w Paryżu, gdzie napisał nowelę Janko Muzykant oraz parę artykułów, wygłosił też kilka odczytów. Ponadto korespondycyjnie publikował artykuły w różnych gazetach polskich, co przysporzyło mu sporą popularność wśród dam w Warszawie. W 1879 we Lwowie i w Sczawnicy wygłosił odczyt pt. Z Nowego Jorku do Kalifornii. Wtedy też poznał swoją przysłą żonę, Marię z Szetkiewiczów. W latach 1879-81 powstał utwór drmatyczny pt. Na jedną kartę, który wystawiany był w teatrach we Lwowie i Warszawie. W 1880 roku ukazała się nowela historyczna pt. Niewola tatarska i prawdopodobnie zaczął pisarz pracę nad powieścią historyczną Ogniem i mieczem. Ponadto w 1882 roku nawiązał współpracę z dziennikiem Słowo (przez jakiś czas był jego redaktorem naczelnym), zaś w prasie ukazała się nowela pt. Bartek Zwycięzca. Od 2 maja 1883 roku do 1 marca 1884 roku ukazywała się w odcinkach w czasopiśmie Słowo i krakowskim Czasie powieść Wilcze Gniazdo, która została ostatecznie wydana jako Ogniem i mieczem. Przyniosła ona Sienkiewiczowi ogromną popularność i spotkała się z nadzwyczajnym odbiorem społecznym. Wielu cztelników korespondowało z Sienkiewiczem dopytując o dalsze losy ulubionych bohaterów, zamawiano msze za spokój duszy Longinusa Podbipięty, a mieszkańcy Zbaraża nazwali jedną z ulic imieniem Sienkiewicza a także odmówili oddania pod budowę placu kościelnego, gdyż twiedzili, że leżą tam szczątki Podbipięty. Nie odbyło się rzecz jasna bez krytyki, wytykano autorowi przeinaczanie historii.

Podbipięta

Wkrótce napisał kolejną cześć Trylogii - Potop, powieść odnoszącą się do czasów najazdu szwedzkiego w latach 1655-60. Podobnie jak poprzednia część była ona wydawana w odcinkach w gazecie Słowo od 23 grudnia 1884 do 2 września 1886 roku. Po powrocie z Konstantynopola ukazała się trzecia część Trylogii - Pan Wołodyjowski, podobnie jak poprzednie drukowana w odcinkach w Słowie od 23 grudnia 1884 do 2 września 1886 roku. Stefan Żeromski w Dziennikach tak skomentował popularność utworów Litwosa: "Sam widziałem w Sandomierskiem, jak wszyscy, tacy nawet, którzy nic nie czytują, dobijali się o Potop.” Sienkiewicz jako wyraz uznania dostał od nieznanego wielbiciela, który podpisał się jako Michał Wołodyjowski - 15 tysięcy rubli. Przeznaczył je na fundusz imienia swej zmarłej żony, Marii Sienkiewiczowej dla artystów zagrożonych gruźlicą. Niedługo po napisaniu Trylogii wydał nowelę pt. Ta trzecia, a w 1888 roku odbył podróż do Hiszpanii, zaś w 1890 zaangażował się w organizację roku Mickiewiczowskiego. W 1891 roku jako pokłosie podróży na Czarny Ląd napisał Listy z Afryki. Ukazały się, podbnie jak powieść Bez dogmatu na łamach Słowa, później w wersji książkowej. W 1892 Sienkiewicz podpisal umowę na napisanie powieści Rodzina Połanieckich, która ukazała się w październiku 1894 roku. 9 maja 1893 został wybrany zagranicznym członkiem czynnym wydziału filologicznego Cesarskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W 1893 roku rozpoczął pracę nad Quo vadis, a w lecie 1894 w Zakopanem zaprezentował czytelnikom fragmenty Krzyżaków. W warszawskiej Gazecie Polskiej, krakowskim Czasie i Dzienniku Poznańskim od marca 1894 roku ukazywały się pierwsze rozdziały Quo vadis. Niedługo potem powieść z czasów Nerona zdobyła ogromną popularność w całej Europie i została przetłumaczona na 57 jezyków, m.in.na arabski czy japoński. Quo vadis było wielokrotnie adaptowane i ekranizowane.

Krzyżacy

W 1900 roku Sienkiewicz ukończył Krzyżaków. W tym roku z okazji jubileuszu 25-lecia twórczości otrzymał od narodu dworek w Oblęgorku, gdzie utworzył ochronkę dla dzieci. W 1901 roku napisał list do dzieci we Wrześni, gdzie miał miejsce poruszający serca i umysły strajk szkolny. W 1904 poślubił swą trzecią żonę Marię Babską, a w 1905 otrzymał nagrodę Nobla za całokształt twórczości. W tym roku założył wraz z innymi Towarzystwo Polskiej Macierzy Szkolnej, był też członkiem Towarzystwa Tajnego Nauczania w Warszawie. W roku 1903 napisał powieść Na polu chwały, która miała dać początek nowej trylogii z czasów króla Jana III Sobieskiego. W 1910 młodzi czytelnicy otrzymali wspaniały prezent: powieść W pustynii i w puszczy, ukazała się również powieść Wiry, nawiązująca do rewolucji 1905 roku. Po wybuchu I wojny światowej Henryk Sienkiewicz wyjechał do Szwajcarii. Wraz z Ignacym Janem Paderewskim był jednym ze współzałożycieli Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, prowadził też ożywioną działalność na rzecz niepodległości Polski. W roku 1916 za twórczość literacką i działalność społeczną otrzymał Nagrodę Fundacji Erazma i Anny Jerzmanowskich przyznaną przez Polską Akademię Umiejętności, uhonorowano Litwosa również członkowstwem Towarzystwa Historycznego we Lwowie. Był członkiem zagranicznym Czeskiej i Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk. Ostatnim, nieukończonym dziełem Noblisty była powieść z czasów napoleońskich zatytułowana Legiony, która ukazała się pośmiertnie w 1918 roku. Zmarł wieczorem 15 listopada 1916 roku w Vevey i został tam pochowany. W 1924 trumnę Sienkiewicza sprowadzono do Polski, gdzie spoczęła w Warszawie w katedrze św. Jana obok sarkofagu prezydenta Gabriela Narutowicza.